Zmiana numerów telefonów w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach Drukuj

Nowy numer Kontaktowy do Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp. – tel. 17 789 71 50

 

Od 2 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. oraz jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Urzędowi nastąpiła zmiana numerów telefonów. Zmiany dotyczą m.in. placówek kultury, oświaty czy opieki społecznej. Działania te, są efektem zakończenia realizacji dużego projektu pn. "E-usługi w Gminie Głogów Małopolski”. Informacje o nowych numerach telefonów wraz ze spisem, dostępne są na BIP Urzędu Miejskiego w zakładce ORGANIZACJA URZĘDU.

Ośrodek Sportu i Rekreacji – tel. 17 789 71 50

 

Centrala Urzędu Miejskiego - tel. 17 789 70 00
TBS w Głogowie Młp. - 17 789 71 40
Gminny Żłobek w Lipiu – tel. 17 789 72 00
Gminny Żłobek w Rogoźnicy - tel. 17 789 72 00
Zespół Szkół Ogólnokształcących - tel. 17 789 72 50
Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej - tel. 17 789 72 70
Szkoła Podstawowa w Stykowie - tel. 17 789 72 80
Szkoła Muzyczna I stopnia - tel. 17 789 72 90
Szkoła Podstawowa w Głogowie Młp. - tel. 17 789 73 00
Zespół Szkół w Przewrotnem - tel. 17 789 73 20
Zespół Szkół w Wysokiej Głog. - tel. 17 789 73 40
Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym - tel. 17 789 73 60
Zespół Szkół w Budach Głogowskich - tel. 17 789 73 80
Miejsko Gminny Dom Kultury – tel. 17 789 74 00
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna – tel. 17 789 74 20
Dzienny Dom „Senior Wigor” w Budach Głog. – tel. 17 789 74 40
Dom Pomocy Społecznej w Budach Głog. – tel. 17 789 74 50
Samorządowe Centrum Ekonomiczno - Administracyjne  - tel. 17 789 74 60
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 17 789 75 00