Regulamin korzystania ze zjeżdżalni Drukuj

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z „ZJEŻDŻALNI” ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W OBIEKCIE KRYTEJ PŁLYWALNI „WODNIK” REFERATU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GŁOGOWIE MŁP.

 

 

I. Przepisy ogólne

Zjeżdżalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku. Jest integralną częścią hali basenowej i obowiązują na niej przepisy regulaminu obiektu.
Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja:
- kolor zielony – wolny zjazd,
- kolor czerwony – zakaz zjazdu.
1.Dzieci do lat 7 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
2.Zjazd odbywa się pojedynczo z wyjątkiem dzieci, które nie ukończyły 7-go roku życia. Mogą one korzystać ze zjeżdżalni tylko z osobą pełnoletnią.
3.Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność
-zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
4.Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho jest surowo wzbroniony.
5.Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
6.Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika, który pełni nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
7.Ślizgi wykonujemy z zachowaniem następujących warunków bezpieczeństwa:
- osoba zjeżdżająca może rozpocząć ślizg dopiero w chwili zakończenia zjazdu przez poprzednika,
- zjeżdżamy w pozycji siedzącej, lub leżąc na plecach z nogami skierowanymi w dół.
- po zakończeniu ślizgu, należy bezzwłocznie usunąć się z przed wylotu rury zjeżdżalni, robiąc miejsce do wodowania następnemu użytkownikowi.
8.Bezwzględnie zabrania się:
- rozpoczynania ślizgu w chwili, gdy poprzednik nie ukończył zjazdu, lub gdy przebywa
jeszcze w miejscu wodowania
- wykonywania ślizgu głową w dół,
- wskakiwania z rozbiegu do rury zjeżdżalni.
-chwytania rękami rynny w czasie zjazdu, wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów lub uprawiania niebezpiecznych zabaw, np. wyścigów, łączenia w „pociąg” itp.
- wykonywania ślizgu z małymi dziećmi, w szczególności trzymanymi w ramionach,
- zatrzymywania się w trakcie zjazdu oraz wchodzenia do rury zjeżdżalni pod prąd,
- osoby posiadające na ubiorze metalowe elementy, zapinki itp., nie mogą korzystać ze zjeżdżalni,
-ponadto zabrania się wykonywania wszystkich innych czynności, zagrażających własnemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu osób korzystających ze zjeżdżalni i pływalni.
9. Podczas korzystania ze zjeżdżalni grup zorganizowanych wymagany jest nadzór opiekuna na starcie zjeżdżalni.
10. Osobom, które nie przestrzegają postanowień regulaminu, grozi zakaz dalszych zjazdów, a w sytuacjach szczególnych wydalenie z pływalni.
UWAGA! ZJAZD NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Kierownik Referatu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Małopolskim.