Turniej Tenisa Ziemnego Drukuj

REGULAMIN II TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR BURMISTRZA GŁOGOWA MAŁOPOLSKIEGO dla dzieci

 

ORGANIZATOR – Referat Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głogowie Młp.

CEL IMPREZY

- promocja aktywnego wypoczynku

- popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców gminy Głogów

TERMIN : czerwiec 2015r.

MIEJSCE: Kort Tenisowy przy pływalni „Wodnik” w Głogowie Młp.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. W turnieju mogą brać udział amatorzy z gminy GŁOGÓW MŁP nie klasyfikowani w ciągu ostatnich 5 lat na listach PZT.

2. Turniej będzie prowadzony w kategoriach

- Chłopców do 16 lat

- Dziewcząt do 16 lat

3. Liczba uczestników jest ograniczona do 8 osób w kategorii. O udziale w turnieju decyduje kolejność zapisów.

4. Zapisy będą prowadzone do 15 czerwca 2015

- adres mailowy tenisglogow@ wp.pl lub sms na nr 693602480 (imię nazwisko i adres zamieszkania, nr telefonu )

5. Po uzyskaniu kompletu uczestników zostanie ustalony system rozgrywek w poszczególnych kategoriach i szczegółowy terminarz meczów.

SYSTEM ROZGRYWEK

1. Turniej rozgrywany będzie w grze pojedynczej według przepisów PZT

2. Turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym lub grupowym zależnie od ilości zgłoszonych zawodników.

3. Mecze rozgrywane będą w setach do 4 wygranych gemów (przy stanie 1;1 w setach , tie-break).

4. Mecze finałowe i o miejsce 3 będą rozgrywane do 2 wygranych setów.

5. Organizator zapewnia piłki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku złych warunków atmosferycznych, lub niewystarczającej ilości czasu do rozegrania meczu danego dnia ,mecz zostanie przełożony na późniejszy termin

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego zawodów.

3. Każdy startujący zawodnik wypełnia oświadczenie.

 


Zgoda Rodziców – zawodnika niepełnoletniego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Turnieju Tenisa Ziemnego na moją własną odpowiedzialność i nie będę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów imprezy w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

Jednocześnie oświadczam, że znany jest mi regulamin Turnieju.

........................................

Podpis opiekuna